BillionGraves

MyHeritage השלימה את פרויקט הדיגיטציה של כל בתי העלמין בישראל

אנו שמחים להודיע כי לאחר חמש שנים מאומצות הצלחנו להשלים את מטרתנו השאפתנית לבצע דיגיטציה של כל בתי העלמין בישראל. עם השלמת הפרויקט, ישראל הופכת למדינה הראשונה בעולם בה...