חדש: אוסף רשומות יהדות ליטא מהשנים 1795 – 1940

חדש: אוסף רשומות יהדות ליטא מהשנים 1795 – 1940

אנחנו שמחים לבשר על אוסף חדש וחשוב במיוחד שהוספנו למאגר המידע – ארבעה מיליון רשומות היסטוריות של תושבים יהודיים מליטא, שנוצרו לאורך תקופה שנמשכה מאה וחמישים שנה, משנת 1795 ועד ל-1940. הרשומות מתפרסמות בשיתוף פעולה עם ארגון LitvakSIG . לקט חשוב זה כולל מספר אוספים: רשימות משלמי מיסים, מרשם פרטים חיוניים, רשימות מיסים, רשימות מצביעים ומרשם בתי-אב, לצד מרשמים אחרים הקשורים באוכלוסייה היהודית-ליטאית (ליטבק) שהופקו החל מעידן האימפריה הרוסית הצארית (מ-1795 ועד למלחמת העולם הראשונה) ועד תקופת ליטא העצמאית (1919-1940). רבות מהרשומות המופיעות באוסף אינן מופיעות באתרי גאולוגיה מסחריים אחרים. באמצעות טכנולוגיות החיפוש וההתאמה המתקדמות של MyHeritage, אשר יודעות להתגבר על מחסומי שפה ומייצרות התאמות לאילנות יוחסין באנגלית, רוסית, עברית וכל יתר השפות , עשויות רשומות אלו לפתוח אופקים חדשים של גילוי עבור אלו שיבקשו לחקור את המורשת היהודית-ליטאית שלהם.

הרשומות כוללות גם שמות של בני משפחה אחרים, בנוסף לבן המשפחה הראשי, כמו למשל שם האב, האם, בן או בת הזוג, הסב מצד האב והסב מצד האם. מרבית הרשומות כוללות את המועד והמקום של האירוע הרלוונטי, והן עשויות לכלול גם אירוע משני כגון שנת הלידה או מקום הלידה. מרבית הרשומות הגיעו מערים ועיירות הנמצאים כיום בשטח ליטא. עם זאת, בשל השינויים הגיאופוליטיים שחלו במהלך חיי האוסף, הרשומות אינן מוגבלות בהכרח לגבולות המודרניים של מדינת ליטא, ושמות המקומות המפורטים ברשומות עשויים לכלול גם אתרים הנמצאים כיום בשטח פולין, בלארוס או ארצות שכנות אחרות.

רשומות משלמי המיסים:

רשומות משלמי המיסים (מהמחצית הראשונה של המאה ה-19) ורשומות משפחה (מהמחצית השנייה של המאה ה-19) מהוות את חלק הארי של אוסף זה. רשומות אלו נוצרו באימפריה הרוסית הצארית בתור בסיס נתונים לצורך גביית מיסים וגיוס לשירות צבאי. הן כוללות, בעיקרן, את כלל התושבים היהודיים מאחר ורק מעטים בקרב היהודים היו בעלי רמת השכלה מספיקה או בעלי הון מספיק על מנת לקבל פטור. רשימות אלו דומות למדי למפקד אוכלוסין מודרני: הן מפרטות את כל החברים במשק הבית ואת קשרי הקירבה ביניהם, לצד פרטי מידע אחרים כגון הגיל ומקום הלידה שלהם.

חלק נוסף ומרכזי באוסף זה כולל רשימות גיוס לשירות צבאי. במקרים רבים, הרשימות כללו לא רק את פרטי המתגייס עצמו, אלא גם פרטים אודות בני משפחתו.

אוספי רשומות אירועים חיוניים (לידות, מיתות, נישואין וגירושין):

רשומות של אירועים חיוניים באימפריה הרוסית נשמרו עבור כל דת בנפרד. למרות זאת, עבור חבל הארץ בליטא שהיה בעבר חלק מפרוסיה המזרחית (מחוז קלייפדה), כל רשומות האירועים החיוניים נשמרו יחדיו. ברשומות מסוג זה, הדת הרלוונטית המקושרת לכל אירוע חיוני כאמור נכללה כחלק מפרטי הרשומה. אוספים אלה דומים מאוד לרשומות מודרניות של אירועים חיוניים והן כוללים פרטים חשובים אודות אירועים מרכזיים במהלך החיים. ייתכן ותוכלו לאתר באמצעות רשומות אלה שם פרטי ושם משפחה, מידע אודות תאריכי לידה ומקום הלידה, תאריכי לידה ומקומות לידה, תאריכי נישואין וגירושין, שמות בני ובנות זוג ושמות בני משפחה ובמקרה של תעודות פטירה – תאריכי פטירה ומידע אודות הקבורה.

אוספי רשימות מיסים ומצביעים:

במהלך התקופה הרלוונטית, הופקו ונשמרו סוגים שונים של רשימות מיסים ומצביעים הקשורות לקהילה היהודית בליטא.

מיסים

המיסים נגבו עבור רכישות של בשר כשר, נרות שבת ונכסי נדל"ן. ככלל, רשימות המיסים מפרטות את שם המשפחה, את שם הפרטי ואת שם האב של כל ראש משק בית בקהילה. לעיתים נכללו ברשימה גם שם האישה, מספר בני המשפחה (או מספר הגברים במשק הבית), משלח היד והמצב או המעמד הכלכלי. רשימות רבות מציינות גם את גילאי ומועדי הפטירה. כמה מן הרשימות מציינות גם את המקצוע, או שהן הוכנו במיוחד לפי סיווג משלח יד, למשל במקרה של רשימות סוחרים או רשימות של בעלי מלאכה או של גילדות מקצועיות מסוימות.

היהודים בליטא חויבו לשלם מס עבור מגוון של פריטים שונים, והרשומות שנשמרו תיעדו מי נשא בתשלום המס. מיסים אלו כללו "מס קופה" – מס על בשר כשר, מס נרות על נרות שבת ומס נכסי נדל"ן.

כעת נפרט מידע נוסף על כל אחד מהמיסים הללו:

מס קופה

מס זה, שחל על רכישת בשר כשר (בשר שנשחט והוכן בהתאם לכללי ההלכה היהודית), נקרא גם "מס פושקה" או "מס קופה". מס קופה זה נגבה מחברי הקהילה היהודית והוא שימש לצרכים סוציאליים שונים, בין השאר עבור תשלום המשכורת ששולמה לרב בקהילה. רשומות אלו מפרטות בכל המקרים את שם המשפחה ואת השם הפרטי של כל ראש  משק בית בקהילה, וכן את שם האב שלהם. לעיתים, מצוין גם מספרם של בני המשפחה, משלח ידם ומצבם הפיננסי. לעיתים רחוקות בלבד מפורטים גם שמות החברים האחרים במשק הבית. רשומות מס הקופה לא כוללות ציון גיל. פרטי גיל צוינו רק עבור אלו שלא היו מסוגלים לשלם את המס, מאחר וגילו של אדם יכול היה להוות הצדקה לכך שלא היה ביכולתו לעמוד בתשלום המס.

מיסי הקופה נגבו על ידי הקהילה היהודית בעצמה, ולא על ידי רשויות העיירה. למעשה, מי שכיהן כגובה של מס הקופה נודע בשם "סוחר מס" או "איכר מס" והוא היה מחויב לגייס בפועל את הסכום שאותו הציב כיעד כאשר התחרה על הזכות לגבות את המיסים. בשנת 1844, 119 "קהלים" לשעבר (קהילות) שולבו יחדיו ל-74 קהילות יהודיות חדשות לצורך גביית המיסים הללו. בעמודת ה-"רשומות" לא נכלל מספר רשומה עבור אלו שחתימותיהם מופיעות בתחתית הרשימה.

מס נרות

המס שהוטל על נרות שבת שימש למימון צרכי החינוך היהודי. הרשימות המתועדות נוגעות כמעט לכל הקהילות היהודיות בפלך קובנה. מרבית הרשימות הקיימות הן מהשנים 1846, 1877, 1892 ו-1904, ועבור קהילות מסוימות גם מהשנים 1908 ו-1912. בדרך כלל, הרשומות אינן מפרטות כיצד נגבה המס או מי היה האדם שגבה אותו. הרשומות כללו פרטים מועטים מאוד. רשומות אלו של משלמי מיסים כללו בדרך כלל חלוקה ל-"משפחות מבוססות", "משפחות ממוצעות" ו-"משפחות עניות" שחיו בקהילה.

רשומות מיסי נדל"ן ומס רכוש

ככלל, רשומות מיסי הנדל"ן מפרטות פרטי מידע מסוימים בנוגע לנכס הנדון, כגון גודלו, שוויו המשוער וסכום המס שיש לשלם. לעיתים, מתועד גם סוג החזקה בנכס – בין אם באופן של בעלות, החכרה או השכרה. יש לזכור כי מאחר ורשימות אלו הוכנו על סמך המקומות בהם אנשים החזיקו רכוש בבעלותם, הן אינן בהכרח מצביעות על המקום בו אותם אנשים התגוררו בפועל.

רשומות סוחרים

רשומות אלה הן רשימות של סוחרים (מהמעמד הראשון, השני והשלישי) שהורשו לסחור במחוז. רשימות אלו עשויות לכלול את כל בני המשפחה. ככלל, הסוחרים לא נרשמו ברשומות המשפחה הכלליות או ברשימות אחרות של משלמי המיסים, כך שעשוי להיות להן ערך רב.

רשומות בעלי מלאכה

הן בעלי המלאכה והן האומנים השתייכו לגילדות משלהם והוענקו להם זכויות-יתר מיוחדות, לרבות פטורים מתשלום של מיסים מסוימים. לעיתים קרובות עסקה משפחה מסוימת באותה מלאכת יד או משלח יד מדור לדור, עובדה שהופכת את הרשומות האלו למשאב יעיל במיוחד למחקר גאולוגי. קיימות רשומות עבור בעלי מלאכה מהמחצית השנייה של המאה ה-19, אך רשימות אלה לרוב אינן מלאות.

רשומות מצביעים

רשומות מצביעים כוללות רשימות של בעלי זכות הצבעה בבחירות לרשויות ממשל מדינתיות, מקומיות ודתיות.

רשומות לדוגמא

רשומת נישואין של לב גרפינקל

לב גרפינקל (1986-1976) היה עורך העיתון היידי היומי "יידישע סטימע" שפורסם בקובנה. במהלך הכיבוש הנאצי של ליטא, בין השנים 1941 ו-1944, הוא כיהן כסגן יושב ראש "מועצת הזקנים" של גטו קובנה. הוא נעצר ועונה בחודש אפריל 1944 בעילה של מעורבות ב"פעילות מחתרתית". לאחר חיסול גטו קובנה הוא נשלח למחנה הריכוז קאופרינג. למרבה המזל, הוא הצליח לשרוד את המלחמה ואת השואה.

האוסף כולל רשומה המתעדת את נישואיו לדורה רבינוביץ' בשנת 1936, והיא עשירה בפרטים. ברשומה נוכל למצוא את שמות הוריה של דורה, ישראל וחיה; פרטים אודות המקום בו נישאו – טאורגה, ליטא; את שמות הרב המחתן והעדים; וכן את משלח ידו של לב – עורך דין.

 

 

רשומות הגליה של אמה של לאה גולדברג

לאה גולדברג (1911-1970) היא אחת מהמשוררות, הסופרות והמחזאיות המפורסמות והבולטות ביותר בשפה העברית. היא נולדה בעיר קוניסברג (כיום קאלינינגראד), פרוסיה בשנת 1911 ובילתה את ילדותה בעיר קובנה, ליטא. במהלך מלחמת העולם הראשונה הוגלתה משפחתה לרוסיה.

האוסף כולל רשומה המתעדת את הגלייתה של צילה, אמה של לאה, החל משנת 1915 ועד לחזרתה לעיר שיאוליאי באיזור קובנה, בשנת 1921.

לאה ואמה עברו להתגורר בתל אביב בשנת 1935.

לסיכום:

אנחנו גאים כל כך להציע למשתמשים שלנו את הלקט החדש והחשוב הזה כחלק מהמאמצים שלנו להרחיב את המשאבים הזמינים ב-MyHeritage עבור משתמשים שיש להם קשר למורשת היהודית. אוסף זה, Lithuanian-Jewish Records from LitvakSIG, 1795–1940, מאפשר לנו להפיק תובנות עשירות בקשר לחיי היהודים הליטאים במשך תקופה כה משמעותית בהיסטוריה של קבוצה זו. החיפוש באוסף זה במסגרת MyHeritage אינו כרוך בתשלום. על מנת לצפות ברשומות אלו או לשמור את הרשומות בעץ המשפחה שלך, נדרש מסלול Complete או מסלול Data.

אם כבר שמרתם את אילן היוחסין שלכם ב-MyHeritage, טכנולוגיית ה-Record Matching שלנו תעדכן אתכם באופן אוטומטי כאשר הרשומות מהאוסף ייצרו התאמה עם קרובי המשפחה שלכם. לאחר מכן, תוכלו לעיין ברשומה ולהחליט האם תרצו להוסיף את המידע החדש שאיתרתם לאילן היוחסין שלכם.

תהנו מהאוסף החדש.